fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan

Het Schoolplan is het beleidsplan van de school en wordt steeds opgesteld voor een periode van 4 jaar. Het huidige document loopt van tot 2023.