fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolapp

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website wordt ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van het schooljaar
2018-2019 kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app aan het begin van het schooljaar
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook
push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de
communicatie met de ouders.
 
De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over "De Parel".
kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.De
website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels.
 
De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar
ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het
openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit aangeven. Dit is ons website adres: https://deparel.csgdewaard.nl.