fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse Opvang

De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt gerund door vrijwilligers. Drie keer in de week staan zij klaar om de kinderen die op school overblijven, te begeleiden bij de maaltijd en het buitenspelen. Door de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om de tarieven laag te houden. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Een kind blijft incidenteel een keertje over. Dat kost dan € 3,= (contant)
  2. Een kind blijft regelmatig een keertje over. Dan koopt u een strippenkaart voor 10x. Deze kaart kost € 22,50,= (dus € 2,25 per keer). De strippenkaart blijft op school onder beheer van de Tso. U krijgt een seintje als hij (bijna) vol is. Betaling contant of (liefst) per bank.
  3. Een kind blijft elke week één of meerdere dagen over. Dan is de voordeligste oplossing om een abonnement te nemen. Per kind per dag per schooljaar betaalt u dan € 60,= per bank. Dus bij 2 of 3 dagen per week € 120,= of € 180,= per schooljaar per kind.

Betaling voor 1 oktober. In overleg met Veneranda is het ook mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen. Het maakt niet uit of het een lang of kort schooljaar is. Bij niet-gebruik (ziekte, toch een keer thuis eten o.i.d.) vindt er geen restitutie plaats.


Bij het abonnement of een strippenkaart loopt de betaling via een betalingsverzoek dat u in uw mail ontvangt. Contante betaling voor een incidentele overblijf in een envelop met de naam en de groep van uw kind.

Aanmelding voor de overblijf (optie 3) middels het betreffende formulier. Afwijkingen (uw kind komt wel of, op een afgesproken dag juist niet) altijd melden door de ouders/ verzorgers. Dat kan telefonisch bij de conciërge (8.00 - 8.30 uur), per mail: tso.deparel@csgdewaard.nl) of middels een ondertekend briefje.

Voor het overblijven is een aparte koelkast aanwezig in de keuken, zodat de kinderen hun melk gekoeld kunnen bewaren. Hiervoor dient een beker, voorzien van naam en groep, voor schooltijd in de betreffende koelkast gezet te worden.

De pijlers, waarop het handelen tijdens het overblijven gebaseerd is, zijn veiligheid, rust en gezelligheid tijdens het eten en (zoveel mogelijk buiten) spelen en bewegen. Om de veiligheid te kunnen verwezenlijken zullen de overblijfouders bepaalde regels handhaven in school en op het schoolplein en adequaat handelen bij noodgevallen. Daarnaast echter zullen ze ook controleren of de over te blijven kinderen ook daadwerkelijk overblijven. Hiervoor is het dus belangrijk dat kinderen juist en tijdig aan- en afgemeld worden voor de overblijf.

De coördinatie van het overblijven is in handen van Veneranda Schippers. Mail: tso.deparel@csgdewaard.nl.