fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

Vanuit onze christelijke levensovertuiging kijken wij naar ieder mens als een uniek schepsel, dat van God talenten ontvangen heeft, met de opdracht die te ontwikkelen en te gebruiken voor zichzelf en voor de ander. Daarom hebben we ook een onderwijsaanbod gericht op talentontwikkeling. Niet alleen op het terrein van rekenen en taal/lezen maar ook culturele vorming en het ontwikkelen van creativiteit horen daar zeker bij. We streven zo naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen.

De school zien we als een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar van alle betrokkenen verwacht wordt zich optimaal in te spannen om het goede voor elkaar te zoeken.

We bieden onderwijs op het niveau van het kind. Waar nodig, zullen wij extra uitdaging, hulp en zorg bieden om de onderwijskansen te verhogen. 

Daarnaast begeleiden we de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leren hen om met anderen samen te werken, relaties aan te gaan en initiatieven te nemen.

De normen en waarden die we willen overbrengen ontlenen wij aan het Evangelie. Naast begrippen als eerlijkheid en respect, komen daarom ook barmhartigheid, verdraagzaamheid, naastenliefde, elkaar dienen, vergeven, vertrouwen en rentmeesterschap aan de orde.

Zo draagt de school bij aan de vorming van burgers die verantwoordelijkheid nemen, grenzen respecteren en een bijdrage leveren aan de samenleving. 

Onze kernwaarden zijn: 

  • Op onze school is “liefde voor de naaste” de basishouding voor ons handelen
  • Op onze school zorgen we voor een sfeer waarin iedereen met plezier kan werken
  • Op onze school hebben we aandacht voor elkaar
  • Op onze school krijgt iedereen verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten
  • Op onze school is respect voor de ander en voor de schepping vanzelfsprekend