fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn enerzijds de ouders en anderzijds het personeel vertegenwoordigd. Samen wordt het (voorgenomen) beleid besproken. Voor alle belangrijke besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) elke vergadering als adviserend lid bij.  Email: mr.deparel@csgdewaard.nl

Huidige leden van de oudergeleding zijn:                                                         Huidige leden van de personeelsgeleding zijn: 

Marc Looren (voorzitter) 06 - 10 50 88 08   Marjo van Everdingen (secretaris)
Emmeline Hoogendijk 06 - 52 06 57 25   Bert Priem
Carli Uitterlinden 06 - 51 92 65 16   Nadine van der Zwaal