fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn enerzijds de ouders en anderzijds het personeel vertegenwoordigd. Samen wordt het (voorgenomen) beleid besproken. Voor alle belangrijke besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) elke vergadering als adviserend lid bij.  Email: mr.deparel@csgdewaard.nl

Huidige leden van de oudergeleding zijn:                                                Huidige leden van de personeelsgeleding zijn: 

 

Carli Uitterlinden (voorzitter) Marjo van Everdingen (secretaris)
Dorine Huisman Bert Priem
Wendy Bron Sarian Hoogenboezem