fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedrag

We besteden op school veel aandacht aan het voorkomen van pesten en onbehoolijk gedrag. 

De aanpak op school is als volgt geregeld:

 • Voldoende toezicht op het schoolplein tijdens de pauze en voor schooltijd
 • Duidelijke veroordeling van pesten en indien nodig bestraffing
 • Duidelijke klassenregels tegen pesten: In de onderbouw zijn die m.b.v. “Beertje Anders” geformuleerd als:
  • Samen spelen, samen delen
  • Wees vriendelijk voor elkaar
  • Goede woorden zeggen
  • Zeggen wat je wel en niet wilt
  • Elkaar helpen, vraag hulp

Vanaf groep 3 worden de klassenregels samen met de kinderen opgesteld. Onze kernwaarden zijn hiervoor het uitgangspunt. Verder:

 • Regelmatige kringgesprekken
 • Gesprekken met daders en slachtoffers van pesterijen
 • Gesprekken met ouders/verzorgers van de betrokken kinderen
 • Het personeel stelt het op prijs om op de hoogte gebracht te worden van pesten bij het naar school komen en het naar huis gaan, zodat ook dit aangepakt kan worden
 • We gebruiken de methode “Kwink” om de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van de kinderen op een positieve wijze te begeleiden.

Computers zijn niet meer weg te denken in het moderne onderwijs. Voor het gebruik van internet worden er jaarlijks afspraken met de leerlingen gemaakt. Ook worden er lessen gegeven die de leerlingen bewust maken van de risico’s.

We hebben er voor gekozen om geen filter toe te passen maar de kinderen op te voeden in verantwoord gebruik. Dan kan het wel eens “fout” gaan, maar is dan een concrete aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan. Tot op heden blijkt dit beleid goed te werken.

De moderne media brengen ook het fenomeen van digitaal pesten met zich mee. Soms gebeurd dat onbewust door een ongelukkige opmerking op Facebook, soms ook heel bewust via bijvoorbeeld WhatsApp. In de bovenbouw bezitten steeds meer leerlingen een mobiele telefoon. Op school mag hij niet gebruikt worden, maar daarbuiten doen ze er van alles mee. Als school hebben we hier geen grip op. U als ouders wat meer.

Soms krijgen we op school signalen dat er iets mis gaat. Dan gaan we niet alleen met de betrokken leerlingen in gesprek, maar informeren we ook altijd de betreffende ouders. Mocht u zelf signalen oppikken van misbruik waarbij uw kind “slachtoffer” of misschien wel “dader” is, informeer dan alstublieft de leerkracht. Samen kunnen we misbruik tegengaan en onze kinderen helpen deze media op verantwoorde manier te gebruiken.

Indien preventie niet helpt, en eenleerling (herhaaldelijk) over de schreef gaat, handelen volgens een afgesproken aanpak, die we hebben vastgelegd in een anti-pestprotocol en een gedragsprotocol .