fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directrice (een deel van) elke vergadering bij.

De huidige leden van de oudergeleding zijn:

Ik ben Dorine Huisman (voorzitter), getrouwd met Frank en moeder van Isa (groep 5) en Stijn (groep 3). Ik ben geboren en getogen in Strijen en heb mijn schooltijd doorgebracht op Het Spui. Erg leuk om nu weer een aantal leerkrachten terug te zien uit mijn eigen schoolperiode. In mijn werk als HR Manager ben ik gewend om o.a. gevraagd en ongevraagd advies te geven en mee te denken over beleidsmatige zaken. Het lijkt mij leuk om deze ervaring in combinatie met natuurlijk mijn ervaring als ouder op een positieve wijze in te zetten binnen de MR. 

Ik ben Rebecca Siebrecht-van Etten, 39 jaar en moeder van drie kinderen; Babette 9groep 7), Julian (groep 5) en Jasper (groep 1/2). Daarnaast ben ik 28 uur per week werkzaam als toezichthouder en adviseur bij Reclassering Nederland. Ik heb me als ouder aangemeld voor de MR omdat het me leuk lijkt om op een positieve manier kritisch mee te kunnen denken over verschillende onderwerpen binnen de school en hierdoor mijn steentje bij te kunnen dragen aan een prettige basisschooltijd voor alle kinderen en hun ouders. 

Mijn naam is Laurens Mol, 35 jaar, getrouwd met Marion en vader van Noëlle en Louise. Ik ben werkzaam als inspecteur van de technische dienst en ben verantwoordelijk voor geplande reparaties/aanpassingen aan materieel in de maritieme sector. Ik heb besloten me kandidaat te stellen voor de MR omdat ik het belangrijk vind betrokken te zijn bij de school van onze twee dochters. Het lijkt me erg leuk om deel uit te maken van dit belangrijke orgaan dat de belangen van ouders, leerlingen en het schoolpersoneel vertegenwoordigt. 

De huidige leden namens de personeelsgeleding zijn:

Marjo van Everdingen (secretaris)

Bert Priem

Sarian Hoogenboezem