fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

Onze IB-er (Intern Begeleider) heeft verschillende taken:

  • Begeleiden van de leerkrachten bij het vormgeven van het onderwijs, met name bij lastige situaties
  • Onderhouden van contact met ouders van leerlingen die bijzondere aandacht vragen
  • Onderhouden van contacten met externe deskundigen
  • Bewaken van de onderwijskwaliteit
  • Adviseren van de directie m.b.t. het te voeren onderwijsbeleid