fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School op Seef

Onze school vindt de verkeersveiligheid van onze kinderen belangrijk en heeft er daarom voor gekozen het programma ‘School op Seef’ te volgen. Vanaf 2014 zijn wij een gecertificeerde School op Seefschool. Iedere 3 jaar moeten wij aantonen dat wij nog voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden en dit label opnieuw behalen. Hiervoor wordt een Schoolactieplan gemaakt, waarin de aanpak en organisatie, de ouderbetrokkenheid bij het verkeeronderwijs en informatie over de schoolroutes en schoolomgeving wordt vastgelegd. 

Naast de theorielessen worden er ook praktische lessen gegeven aan alle groepen. Soms op de parkeerplaats bij school, soms ook op andere plaatsen in het dorp. Hierbij krijgen wij hulp van ouders die de lessen ondersteunen en/of coördineren. Meer informatie vindt u op www.schoolopseef.nl

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.