fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

In groep 3  zijn we dit jaar met 19 kinderen en 3 juffen: juffrouw Christine op dinsdagmiddag en woensdagochtend en juffrouw Els de rest van de week en daarnaast juf Donna (vierdejaars stagiare).

In ons lokaal is een boekenhoek en een hoek met bouw- en spelmateriaal.

Elke ochtend starten we in de kring. We zingen , er worden verhalen uit de Bijbel verteld en we vertellen elkaar wat we hebben beleefd. Zo leren we elkaar beter kennen. Het is even lastig om elkaars namen te leren, want de kinderen komen uit 2 verschillende groepen. Maar dat gaat zeker lukken.

Daarna gaan we altijd verder met taal/lezen. Het leren lezen is in groep 3 het belangrijkst. Ook gaan we elke ochtend schrijven en rekenen. 's Middags komen naast lezen andere vakken aan bod: muziek, natuur, tekenen, knutselen, gym, verkeer enz.

We oefenen regelmatig sommen, spelling, lezen en woordenschat op het chrome-book.

Ook spelen we elke week  buiten op het plein.

De kinderen leren lezen m.b.v. de methode Veilig Leren Lezen – Kimversie. Het eerste half jaar leren ze alle letters en klanken.

Het leesproces wordt aangeboden d.m.v. zogenaamde structuurwoorden als ik, kim, sim. Deze woorden zijn allemaal klankzuiver d.w.z. alle “letters” schrijf je, zoals je ze zegt. De uitspraak van de letters is daarbij belangrijk: spreek de letters uit zoals je ze leest, dus “mmm “.. (niet ‘em’). Bijvoorbeeld: k-i-p, dit is een klankzuiver woord.Een woord als b-oo-r is onzuiver want de oo klinkt als o. Dus zo’n woord wordt pas later aangeboden.Het principe van de methode is, dat de kinderen zelf woorden gaan maken met de aangeleerde letters. Er komt steeds maar één nieuwe letter bij.

De letters worden aangeboden in een thema(bv. Wonen). Daain wordt ook gewerkt aan de woordenschat. 

 

De letters die bij lezen worden geleerd, worden ook meteen geschreven . We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken. Schrijven is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar we doen allemaal ons best.  Ook worden de cijfers aangeleerd.

Nieuws van groep 3

30
november

Sinterklaas: schoen zetten op school

3

Vandaag, 30 november, was er voor allemaal een cadeautje. We...

12
oktober

Project Vriendschap en Kinderboekenweek

3

Tijdens de Kinderboekenweek gingen we aan de slag met het th...

31
augustus

De eerste week

3

De eerste week in groep 3 is altijd spannend. Voor het eerst...