fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

In de plusklas bieden we extra uitdaging aan de kinderen die dat nodig hebben. Iedere week komen de leerlingen van de plusklas bij elkaar. De plusklas is voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Tijdens deze ochtenden worden er verschillende activiteiten gedaan: er worden gesprekken gevoerd en ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld over hoe het is om slim te zijn, er worden educatieve spelletjes gespeeld en het pluswerk wordt individueel met de leerlingen besproken. De leerlingen van de plusklas hebben hun eigen plusmap, gevuld met materialen uit de methode Levelwerk. Daar gaan de kinderen gedurende de week, in hun eigen klas, zelfstandig mee aan de slag. Naast Levelwerk is er ook aandacht voor onderwerpen als: creatief denken, leren samenwerken, leren plannen, leren leren (en dus ook leren fouten maken en opnieuw beginnen) en we werken aan moeilijke groepsopdrachten. De kinderen die naar de plusklas gaan zijn hier erg enthousiast over!