fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Gegevens van de leerling

* Velden met zijn verplicht

Minstens een half jaar voor de vierde verjaardag kunt u uw kind als leerling aanmelden. Voor een oriënterend bezoek en/of de inschrijving kan een afspraak gemaakt worden met Marianne Mudde (coördinator onderbouw).

Ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag krijgen de kinderen een uitnodiging voor de wenochtenden die gedurende de laatste 2 weken voor de 4e verjaardag mogelijk zijn (maximaal 5 dagdelen). Als een kind ongeveer 6 weken op school zit, worden de ouders uitgenodigd voor een verlengde intake. De intern begeleider (Nadine van der Zwaal) houdt dan een gesprek waarin ontwikkelingsgegevens uit de voorschoolse periode aan de orde komen.

Indien een oudere leerling aangemeld wordt, zullen wij altijd contact opnemen met de vorige school om zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke onderwijsbehoefte dit kind heeft en welke belemmerende en stimulerende factoren een rol spelen. (Zie ook Passend Onderwijs).

Via het formulier hiernaast kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Wij vragen hier enkel om de basisinformatie van uw kind. Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, zullen wij contact met u opnemen. U ontvangt dan van ons ook een uitgebreider formulier wat ingevuld dient te worden.

Als u eerst meer informatie wilt ontvangen over onze school, of een orienterend gesprek wenst, kunt u contact opnemen via ons contactformulier hiernaast. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen: 078-674 24 96.

NB  Indien een groep te groot wordt (boven de 32 leerlingen) kan er een leerlingstop gelden. Leerlingen worden dan op de wachtlijst geplaatst, zodat zij, als er plaats vrij komt, alsnog kunnen instromen.