fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de onderwijsresultaten en het welbevinden van hun kind. Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun schooldag geweest is, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en eventueel helpen met het organiseren daarvan (dus niet het huiswerk maken).

Doorslaggevend is ook of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Als dat, om welke reden dan ook, niet lukt, neem dan direct contact op met de leerkracht om het probleem op te lossen:

  • Kleine dingen: Spreek de leerkracht even aan voor schooltijd (zij zijn dan meestal op het plein) of stuur even een mailtje
  • Grotere onderwerpen: Maak een afspraak (op het plein of per mail/telefoon)