fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Als we in bepaalde situaties als school verlegen zijn om een goede aanpak voor een leerling te vinden, kunnen we gelukkig, in overleg met de ouders, een beroep doen op externe deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld een orthopedagoog zijn of de schoolmaatschappelijk werkster. Ook binnen het Samenwerkingsverband is gespecialiseerde hulp beschikbaar. Het komt ook voor, dat ouders zelf een een deskundige inschakelen. Als dat leidt tot adviezen voor de begeleiding op school, gaan we ook met hen graag in gesprek.