fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Met "Passend Onderwijs" bedoelen we dat we als school zoveel mogelijk willen aansluiten op de onderwijsbehoeften van een kind. Bij speciale onderwijsbehoeften zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod, eventueel door extra  ondersteuning van buiten de school in te schakelen.Soms is de zorg die een leerling nodig heeft echter van dien aard, dat het de mogelijkheden van de school te boven gaat. Dan zoeken we samen met de ouders naar en school die wél de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.In dit kader werken we met de andere scholen in de Hoeksche Waard in het  Samenwerkingsverband 28.04

Bij al onze beslissingen staat altijd het belang van het kind voorop. Tegen elk kind willen wij kunnen zeggen: “jij mag er zijn en je hoort er bij” het liefst in het dorp of als het niet anders kan ergens anders op het eiland. Onze zorgplicht houdt in dat je de hand van het kind pas los laat als het kind op de plek van bestemming is aangekomen. 

In het SchoolOndersteuningsPlan hebben we beschreven welke mogelijkheden onze school biedt en hoe we dat georganiseerd hebben.