fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Voor een aantal belangrijke activiteiten ontvangen we geen vergoeding van de rijksoverheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest, sportdagen, afscheid groep 8 e.d. Daarom vragen we van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Voor het eerste kind uit een gezin is de bijdrage € 17,50; voor het tweede € 14,50 en voor elk volgend kind € 10,50. Begin oktober en -zo u dat wenst- begin april kunnen de bijdragen betaald worden. Voor kinderen die gedurende de loop van de cursus op school komen of vertrekken wordt een evenredig deel verrekend. De ouders van de kinderen die na oktober op school komen krijgen in april een verzoek tot betaling.

De ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL 89 RABO 0354 3717 54 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Parel. Graag de naam en groep(en) van uw kind(eren) vermelden.