fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Voor een aantal belangrijke activiteiten ontvangen we geen vergoeding van de rijksoverheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest, sportdagen, afscheid groep 8 e.d. Daarom vragen we van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Voor het eerste kind uit een gezin is de bijdrage € 17,50; voor het tweede € 14,50 en voor elk volgend kind € 10,50. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail een betalingsverzoek. Desgewenst kunt u het bedrag in termijnen voldoen. Voor kinderen die gedurende de loop van de cursus op school komen of vertrekken wordt een evenredig deel verrekend. 

De ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL 89 RABO 0354 3717 54 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Parel