fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Ouderraad neemt de leerkrachten veel werk uit handen o.a. bij de voorbereiding en uitvoering van feesten, sport- en speldagen, ouderavonden, afscheid groep 8 enz. Zonder hun inzet zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Bij de activiteiten van de ouderraad worden vaak andere ouders betrokken. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Namens het team wonen Els van den Hil en Frieda Tillema  de vergaderingen van de Ouderraad bij.

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

De volgende ouders zijn actief in de ouderraad: 

Leonie Andeweg 06-51 00 84 91
Tamara Besseling 06-11 77 01 29
Saskia Duimelaar 06-51 24 93 97
Linda Fortuin (voorzitter) 06-18 36 49 14
Tineke Hamerslag 06-23 63 09 55
Arina Kluifhooft 06-50 24 66 27
Lida Talma (penningmeester) 06-42 11 82 56