fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Ouderraad neemt de leerkrachten veel werk uit handen o.a. bij de voorbereiding en uitvoering van feesten, sport- en speldagen, ouderavonden, afscheid groep 8 enz. Zonder hun inzet zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Bij de activiteiten van de ouderraad worden vaak andere ouders betrokken. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Namens het team wonen Els van den Hil en Frieda Tillema  de vergaderingen van de Ouderraad bij.

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

De volgende ouders zijn actief in de ouderraad: 

Leonie Andeweg 06-51 00 84 91
Tamara Besseling 06-11 77 01 29
Heleen Biesheuvel 06-29 56 89 77
Saskia Duimelaar 06-51 24 93 97
Jaco Fortuin 06-18 36 49 14
Linda Fortuin (voorzitter) 06-18 36 49 14
Arina Kluifhooft 06-50 24 66 27
Annette Reedijk 078 -674 35 82
Caroline van Vuuren (penningmeester) 078 -674 39 58