fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Ouderraad neemt de leerkrachten veel werk uit handen o.a. bij de voorbereiding en uitvoering van feesten, sport- en speldagen, ouderavonden, afscheid groep 8 enz. Zonder hun inzet zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Bij de activiteiten van de ouderraad worden vaak andere ouders betrokken. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Namens het team woont Frieda Tillema  de vergaderingen van de Ouderraad bij.

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

De volgende ouders zijn actief in de ouderraad: 

Linda van Woudenberg (voorzitter)
Lida Talma (penningmeester)
Fenna Poesiat
Saskia Duimelaar
Tamara Besseling
Tineke Hamerslag
Els Izelaar
Leoni Andeweg