fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ambulante begeleiding

Onder ambulante begeleiding verstaan we een traject waarbij een externe deskundige regelmatig in de groep komt en met de leerkracht in gesprek gaat om te adviseren over de begeleiding van een leerling. Het kan daarbij zowel over leer- als gedragsproblemen gaan.