fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werker voor onze school is Eline Los. Zij werkt bij Kwadraad. https://www.kwadraad.nl/

U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind, met de intern begeleider van de school of rechtstreeks met het schoolmaatschappelijk werk via onderstaande contactgegevens. 

Telefoonnummer: 0611320163

of per e-mail: e.los@kwadraad.nl